4b Nedir?

4b

Sosyal Sigortalar Kurumu, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur olarak üç farklı grup olan sosyal güvenlik sistemi 1 Ekim 2008 tarihinde oluşturulan Sosyal Güvenlik Yasası ile Sosyal Güvenlik Kurumu adı ile tek çatı altında toplanmıştır. Çalışanlar çalıştıkları duruma göre de gruplara ayrılmıştır. Önceki yasaya göre kendi işini yapan Bağ-Kur’lu çalışanlar yeni yasa ile 4B grubunda yer almaktadır.

4b

4B sigortalısı olan çalışan grupları şunlardır:

 • Serbest meslek icra eden ve ticaret yaparak gelir vergisi mükellefi olan çalışanlar.
 • Gelir vergisi mükellefi olmayan Esnaf ve Sanatkarlar Odası’nda sicil kaydı olan çalışanlar.
 • Anonim şirketlerde yönetim kurulu üyesi görevinde olan şirket ortakları.
 • Sermayesi paydaşlarına bölünen komandit şirketlerin tüzel kişiliği olan ortakları.
 • Şirketlerin sahipleri ve tüm ortakları.
 • Tarım ve çiftçilik ile geçinen mal sahibi çiftçiler.
 • At yarışları ile ilgili çalışan at antrenörleri ve jokeyler.

Önceki sistemde Bağ-Kur sigortalısı olan tüm çalışanlar yeni sistemde 4B sigortalısı olmuşlardır. Sosyal Güvenlik Kurumu ya da e-devlet sisteminde 4B bilgisi başlığı altında bütün kişisel bilgilere ulaşılabilir.

4B sigorta sisteminde olan çalışanların 60 gün prim borçları olduğu takdirde kendileri ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler sağlık hizmetinden yararlanamazlar.

4b

4B isteğe bağlı sigortalılık sistemi de vardır. 4B isteğe bağlı sigortalı olma koşulları şunlardır

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 • 18 yaşını doldurmuş olmak.
 • Türkiye sınırları içinde oturuyor olmak ve bunu belgeleyebilmek.
 • Yurt dışında bir sigorta sistemine kayıtlı olmamak.

Devlet 4B hakkında zaman zaman prim borcu yapılandırma gibi kararlar alarak çalışanların birikmiş prim borçlarını ödemeleri konusunda kolaylık sağlamaktadır.

 

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git