Asgari Geçim İndirimi

Asgari geçim indirimi 1 Ocak 2008 tarihi itibari ile hayatımıza girmiştir. (AGİ) işlemlerinden yararlanabilecek olanlar ücretleri gerçek usulde vergilendirilen gerçek kişileri kapsamaktadır. Yani ücret geliri elde edenler yararlanır. Daha açığı bu indirimden sigortalı çalışanlar faydalanmaktadır.

AGİ’den belki de birçoklarının haberi yok iken haberi olanlarında aklında fazlası ile soru vardır. Bunlardan biri de emekliler AGİ uygulamasından yararlanabilecek mi?

Asgari Geçim

Asgari Geçim İndiriminden Emekliler Yararlanır Mı?

Yapılan açıklamalardan anlaşılabileceği gibi asgari geçim indirimi çalışanlara uygulanmaktadır. Emeklilikse bu kapsama girmemektedir. Ya da bu indirimden yaralanabilmek için emeklilikten sonra halen çalışır durumda olmak gerekmektedir. Resmiyette gerekli olan şartları yerine getirirse yani bir iş yerine kayıtlı görünüyorsa emekli kişi bu durumda AGİ’den faydalanması mümkün kılınmıştır.

Yani özetle emekli olduktan sonra yine sosyal destek primi ile çalışmaya devam ediyorsanız ya da emekli oldunuz çalışmıyorsunuz fakat sosyal destek primlerinizi ödüyorsanız yine AGİ uygulamasından yararlanıyorsunuz. Böylece yine kazancınız oranında sizlere asgari geçim indirimi ödenecektir.

Asgari Geçim

Konu ile ilgili aklınızdaki sorunların çözümüne ya da daha detaylı bilgi veya işlem için sosyal güvenlik kurumunun online hizmetleri bulunmaktadır. Sistemi kullanarak kolaylıkla sosyal güvenlik kurumunun web sayfasından sorunlarınıza yanıt bulup işlemlerinizi herhangi bir sosyal güvenlik kurumu şubesine gitmeden de halledebilirsiniz.

Son bir hatırlatma yapalım birden çok iş yerlerinde çalışan kişiler AGİ yararlanacak mı derseniz elbette ki bu kişiler de geçim indirimlerinden yaralanabilir fakat dikkat edilmesi gereken bir şey var bu da ki çalıştıkları yerlerden sadece birinden asgari indirimine tabi tutulurlar. Yani ikisinden de AGİ alamazlar. Buna dikkat etmek gerekir.

SIKÇA SORULAN SORULAR

SORU 1: Asgari geçim indirimi maaşıma kaç TL uygulanacaktır?


ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİNİN HESAPLANMASINA İLİŞKİN TABLO
(Asgari ücret; 2018 yılı için aylık 2.029,50 TL, yıllık 24.354,00 TL. olarak belirlenmiştir.)

SORU 2: Asgari geçim indiriminden kimler yaralanır?


 Asgari geçim indiriminden;
• Ücretleri gerçek usulde vergilendirilen tam mükellef gerçek kişiler (Diğer bir ifade ile ücretleri tevkif suretiyle vergilendirilen tam mükellef kişiler).
• Tevkifata tabi tutulmamış ücret gelirlerini yıllık beyanname ile bildirenler.
• Gelir Vergisi Kanununun 61. maddesi kapsamında ücret kapsamında değerlendirilen ücret geliri elde edenler (Örneğin; sosyal güvenlik destekleme primi ödemek suretiyle çalışanlar ile kurumların yönetiminde görevli olanlar) yararlanır.

SORU 3: Asgari geçim indiriminden kimler yararlanamaz?


Asgari geçim indiriminden;
• Ücretleri diğer ücret kapsamında vergilendirilen hizmet erbabı 
Bunlar;
a) Kazançları basit usulde tespit edilen ticaret erbabı yanında çalışanlar.
b) Özel hizmetlerde çalışan şoförler.
c) Özel inşaat sahiplerinin ücretle çalıştırdığı inşaat işçileri.
d) Gayrimenkul sermaye iradı sahibi yanında çalışanlar. 
e) Gerçek ücretlerinin tespitine imkân olmaması sebebiyle, Danıştay’ın müspet mütalaasıyla, Maliye Bakanlığınca bu kapsama alınanlar.
• Ücret geliri elde etmeyen diğer gerçek kişiler.
• Dar mükellefiyet kapsamında ücret geliri elde edenler. (İkametgahı Türkiye’de olmayan ve bir takvim yılında 6 aydan az süre ile Türkiye’de ikamet edenler)
• Başka bir kanun hükmü (3218 Sayılı Serbest Bölgeler Kanunu, 4490 Sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu, 4691 Sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu vb.) uyarınca ücretlerinden gelir vergisi tevkifatı yapılmayanlar yararlanamazlar.

Sıkça sorulan soruların devamı için bu sayfayı inceleyebilirsiniz ..

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git