Emzirme Ödeneği

Emzirme Ödeneği Nedir

Emzirme Ödeneği Hakkında : Her kadın, iş hayatına girme hakkına sahiptir. Hiçbir kurum ve işveren, kadının çalışması için hamile kalmamasını şart koşamaz. Bebek sahibi olmak istemesi nedeniyle hiçbir kadının çalışmasına son verilemez. Bu kapsamda, doğum yapan kadının yasal olarak izin ve emzirme ödeneği alma hakkı vardır. Emzirme Ödeneği

Çalışan bir kadının emzirme ödeneği alabilmesi için, sigortalı olarak çalışıyor olması gerekmektedir. Bu anlamda, kadının 4/a, 4/b kapsamında ya da kamu görevlisi olması gerekmektedir. Eğer emziren anne kamu görevlisi ise, ödeneği bağlı olduğu kurum yapar. Şayet eş sigortasız ise, bu durumda emzirme ödeneğini, sigortalı eş alabilir. SGK HİZMET DÖKÜMÜ

Doğum yapan sigortalı kadının ya da sigortalı olmayan doğum yapmış sigortalı eşinin emzirme ödeneğini alması için belirli şartlar mevcut. Öncelikle, 4/a’ya tabii çalışanın, doğumdan önce 120 gün prim ödemiş olması gerekmektedir. 4/b’ye tabii kişilerin de aynı şekilde doğum öncesinde 120 gün prim yatırmış olması ve herhangi bir prim borcunun bulunmaması gerekmektedir. Ayrıca, dünyaya gelen çocuğun yaşıyor olması şartı da bulunmaktadır. Bu şartları taşıyan kişiler, emzirme ödeneği almaya hak kazanırlar.

Emzirme Ödeneği

Emzirme Ödeneği

Emzirme ödeneği almak için herhangi bir kuruma başvuru yapılmasına gerek yoktur. Çalışa kişinin bebeği, sistemde otomatik olarak görülür ve hak sahibine ödeme yapılır. Ancak nadiren de olsa, sistemde bebeğin görülmemesi durumunda, ödeme yapılmadığında, hak sahibinin bir dilekçe ve doğum belgesi ile sosyal güvenlik kurumuna emzirme ödeneği için başvuru yapması gerekir. Başvurunun ardından hak sahibine ödeme yapılır.

 Ne kadardır, Zaman Aşımı Var Mıdır?

Miktarı her yıl için yeniden düzenlenmektedir. 2015 yılı için belirlenmiş olan emzirme ödeneği tutarı ise 112,00 TL’dir. Emzirme ödeneğinin alınmaması durumunda zaman aşımı söz konusudur. Emzirme ödeneğini almayan hak sahibi beş yıl içerisinde bu hakkını talep edebilir. Ancak beş yıl içerisinde başvuru yapılmaz ise, emzirme ödeneği hakkı zaman aşımına uğrar ve hak sahibi beş yılın sonrasında ödenekten yararlanamaz.

daha detaylı bilgi edinmek isteyenler http://www.sgk.gov.tr/ adresinden detaylı bilgiye ulaşabilirler.

 

Kimlere Verilir?

Doğum yapması halinde sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması halinde sigortalı erkeğe verilir. Emzirme ödeneği hizmet akdine tabi çalışan (4/a’lı) sigortalılar ile kendi adına ve hesabına (4/b’li) çalışan sigortalı yararlanabildiği bir ödeme türü olup, kamu görevlisi olan sigortalılar için 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu gereğince kendi kurumlarınca ödenmektedir.

 Şartları Nelerdir?

Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması halinde sigortalı erkeğe emzirme ödeneği verilebilmesi için;

-Hizmet akdine tabi (4/a lı) çalışan sigortalılar için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması,
-Kendi adına ve hesabına (4/b li) çalışan sigortalılar için, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış ve genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması
-Doğan çocuğun veya çocukların yaşaması

şarttır.

Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılardan sigortalılığı sona erenlerin, bu tarihten başlamak üzere 300 gün içinde çocukları doğarsa, sigortalı kadın veya eşi analık sigortasından yararlanacak erkek, doğum tarihinden önceki 15 ay içinde en az 120 gün prim ödenmiş olması şartıyla emzirme ödeneğinden yararlandırılır. 2015 yılı için emzirme ödeneği 112,00 TL olarak belirlenmiştir. Emzirme ödeneğinde zaman aşımı, hakkın doğduğu tarihten itibaren beş yıldır.

Emzirme Ödeneği Almak İçin Nereye Başvurulur? Başvuru İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılara Kimlik Paylaşım Sistemi üzerinden doğan çocuğa ilişkin bilgiler tespit edilerek, herhangi bir talep şartı aranmaksızın emzirme ödeneği ödenir. Ancak, bilgilerin Kurumumuz sistemine düşmemesinden dolayı ödeneklerinin otomatik ödenememesi durumunda da bulundukları yerdeki il müdürlüğüne / sosyal güvenlik merkezine başvurmaları gerekmektedir. Müracaat için gerekli belgeler ise; talep dilekçesi ve doğum raporudur.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git