Geriye dönük boşta geçen sürelerimi borçlanabilir miyim?

Geriye dönük boşta geçen sürelerimi borçlanabilir miyim Videomuzu izleyerek bilgi alabilirsiniz…

5510 sayılı Kanun’un hizmet borçlarına ilişkin 41. Maddesi gereğince Kanunları gereği;

– Verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri, 4. Maddenin 1. Fıkrasının (a) bendi kapsamındaki sigortalı kadının 2 defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra 2 yıllık süreyi geçmemek kaydıyla hizmet akdine istinaden işyerinde çalışmaması ve çocuğunun yaşaması şartıyla talepte bulunulan süreleri,

– Er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen süreleri,

– 4. Maddenin 1. Fıkrasının (c) bendi kapsamında olanların personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri,

– Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurtiçinde veya yurtdışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri,

– Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri,

– Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutukluluk veya gözaltında geçen süreleri ve grevde geçen süreleri

– Hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri,

– Seçim Kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin, istifa ettikleri tarih ile seçimin yapıldığı tarihi takip eden aybaşına kadar geçen açıkta geçirdikleri süreleri,

– Bu bendin yürürlüğe girdikten sonraki sürelere ilişkin olmak üzere 4857 sayılı Kanun’a göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik süreleri,

– Sigortalı olmaksızın 8 Nisan 1929 tarihli ve 1416 sayılı Kanun’a göre yurtdışına gönderilen öğrenimi başarıyla tamamlayıp yurda dönenlerden yükümlü olduğu mecburi hizmet süresini tamamlamış olanların yurtdışında resmi öğrenci olarak geçirmiş oldukları öğrenim sürelerinin 18 yaşının tamamlanmasından sonraki döneme ait olan kısmı borçlandırılmaktadır.

Diğer taraftan 5510 sayılı Kanun’un geçici 31. Maddesi ile de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim Kurumlarında ek ders ücreti karşılığında ilgili mevzuatı çerçevesinde uzman ve usta öğretici olarak çalıştırılanlar 25 Şubat 2011 tarihinden önceki bu çalışmalarından dolayı ay içinde 30 günden eksik sürelerini borçlanabilmektedirler.

5510 sayılı kanunda yukarda belirtilen sürelerin dışında geçen sürelerin borçlandırılacağına dair herhangi bir hüküm bulunmadığından sigortalıların hizmet akdine tabi olmadıkları sürede, başka bir anlatımla sigortasız oldukları döneme ait prim karşılıklarını kendileri tarafından ödenmek suretiyle, borçlanmalarına imkan bulunmamaktadır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git