İsteğe Bağlı Sigorta İmkânları

Ülkemizde 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihi olan 01.10.2008 tarihinden sonra reforma giren sigorta uygulamaları hakkında bilgi vereceğiz. İsteğe bağlı sigortalılıkta sigortalı olma imkânları nelerdir. İsteğe bağlı sigorta nasıl olunur konuları hakkında size bilgi vermeye çalışacağız. Birçok vatandaşımız tarafından yeterince iyi bilinememektedir.  SSK imkânları hak ve yükümlülükleri nelerdir kısaca anlatmaya çalışacağız.

İsteğe Bağlı Sigorta Nedir?

Bu maddeye göre prim ödemek için herhangi bir işyerinde çalışmayan kişilerin kendilerinin prim ödemek suretiyle GSS ve emeklilik hallerinden yararlanmasıdır. Daha önceki kanunda yer alan Bağ-kur’un bir devamı olmakla birlikte istisnaları da mevcuttur.

İsteğe Bağlı Sigorta İmkânları

İsteğe Bağlı Sigortalı Olabilmenin Şartları

5510 sayılı kanunda isteğe bağlı sigortalı olabilmek için Türk vatandaşlarından;
Herhangi bir işte 30 gün süre ile sigortalı olarak çalışmamak,

Daha önce isteğe bağlı sigorta kapsamında maaş bağlanmamış olmak.
Sosyal güvenlik kuruluna yazılı dilekçe ile başvurmak.
18 yaşını doldurmuş olmak.

Türkiye de ikamet ediyor olmak. Yurtdışına çalışmaya gönderilen işçiler de o ülkede sgk sözleşmesi olmayan ülkeler ise onlar da isteğe bağlı sigortalı olabilirler.

İsteğe Bağlı Sigorta Nasıl Ödenir?

SGK’nın 5510 sayılı kanununda düzenlenmiştir. İsteğe bağlı sigorta primini, sigortalı beyan ettiği kazancın %32’sidir. Bu ödenen primin %20’si malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primi, %12’si genel sağlık sigorta primi olarak gerçekleşmektedir.

elektronik-imza-nedir

İsteğe Bağlı Sigorta Ne Zaman Sona Erer?

İsteğe bağlı sigortalı, tarafından kuruma başvurduğu tarih itibariyle başlar. İsteğe bağlı sigorta primi kurum kayıtlarında sigortalı olduğu tarih itibariyle sona erer. Eğer sigortalı süresince isteğe bağlı sigorta ödemesi yapılmışsa kurum tarafında fazla ödeme hesap edilir ve sigortalıya iade edilir. Ayrıca sigortalının ölümü durumunda borcu bulunmuyorsa sigorta sonlandırılır.”

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git