Kuveyt Türk Faizsiz Bireysel Emeklilik Sistemi

 Kuveyt Türk’ten Faizsiz, Sağlam Emeklilik Sistemi: SES

Kuveyt Türk Faizsiz Bireysel Emeklilik Sistemi : Emeklilik zamanı için faizsiz bir biçimde birikim yapmak isteyen herkes şimdi bu SES’e kulak veriyor. SES ile kazançlarınız, her kademesinde tamamen faizsiz bir emeklilik yatırım fonunda değerleniyor. Siz de Kuveyt Türk’ün faizsiz Bireysel Emeklilik Sistemi SES ile şimdi tasarruf edin, emeklilik döneminde rahat edin.

Bugünkü yaşam standartlarınızı emekliliğinizde de devam ettirebilmek için, tasarruflarınızı faizsiz Bireysel Emeklilik Sisteminde değerlendirin. Üstelik tüm birikimleriniz üzerinden değil sadece karınız üzerinden vergi ödeyin!

Kuveyt Türk Faizsiz Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Bilgiler

Bireysel emeklilik sistemine medeni hakları kullanma ehliyetine sahip bireyler katılabilir. Sisteme katılım için bir 16 adet emeklilik şirketinden birisi ile emeklilik sözleşmesi imzalamak kafidir. Emeklilik sözleşmesine sahip olmak isteyen kişi “teklif formu”nu usulüne uygun olarak doldurup imzalar. Emeklilik sözleşmesi, teklif formunun imzalandığı tarihi takip eden 30. günde yürürlüğe girer. Kuveyt Türk Bireysel emeklilik Katılımcı emeklilik sözleşmesi yürürlüğe girmeden önce vazgeçme hakkına sahiptir. Cayma durumunda, giriş aidatı dahil hiçbir kesinti yapılamaz ve varsa fon getirileri de eklenerek katılımcıya geri verilir. Sisteme katılan bireyler, şirket tarafından tercih ettiği plan için uygun görülen asgari katkı payının altında olmamak şartıyla varolan gelir seviyeleri ve emeklilik dönemine ait beklentilerini de göz önüne bulundurarak katkı payı tutarını belirler. Asgari katkı payı aylık brüt asgari ücretin %5’inden az olamaz.

Katılımcılar varolan kazanç seviyeleri ve emeklilik dönemine ait beklentilerini de göz önüne alarak katkı payı tutarını belirler. Ödemeler aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık olarak 4 değişik düzende ödenebilir. Ödemeler kredi kartı ve banka hesabı aracılığı ile otomatik olarak gerçekleştirilebilmektedir. Aylık düzenli katkı payı ödemeleri dışında yapılan ödemeler ara ödeme olarak geçmektedir. Katılımcı Emeklilik sözleşmesi süresi içinde katkı payı ödemeye ara verebilir. Ancak katkı payı ödenmeyen süre emekliliğe hak kazanılması için gereken sürenin hesabında dikkate alınmaz. Emeklilik şirketi, katılımcının sisteme ilk kez katılması sırasında ve yeni bir bireysel emeklilik hesabı açtırması halinde katılımcıdan veya sponsor kuruluştan giriş aidatı istenebilir. Giriş aidatı emeklilik sözleşmesinde peşin, azami bir yıllık süre içinde taksitler halinde veya beş yılı geçmemek şartıyla ertelenmiş olarak belirlenebilir. Teklif formunun imzalandığı tarihte geçerli aylık brüt asgari ücretin yarısını aşmayacak şekilde emeklilik şirketleri tarafından belirlenmektedir.

Kuveyt Türk Faizsiz Bireysel Emekliliğe Katılmak için TIKLAYINIZ

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git