Malullük tespitlerine itiraz ne şekilde yapılır

Malullük tespitlerine itiraz ne şekilde yapılır

Malullük tespitlerine itiraz ne şekilde yapılır Videomuzu izleyerek bilgi alabilirsiniz…

Kurum Sağlık Kurulunca, daha önce malul sayılmayan sigortalının, yeni hastalık, maluliyete esas hastalığında artma, eksik muayene gerekçeleri ile malullük durumunun yeniden tespitini yazılı olarak istemesi halinde kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarına sevkleri yapılır.

Maluliyetleri reddedilen sigortalıların yeniden sevk edilmeleri yönünden herhangi bir süre sınırlaması bulunmamaktadır. Ancak Kurum Sağlık Kurullarından çıkan kararlara sigortalılar veya hak sahipleri tarafından yapılan itirazlarda, itiraz dilekçeleri,

Sigortalının ilk işe giriş tarihini gösterir belgenin,

– Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca usulüne uygun düzenlenecek raporlar ve tıbbi belgelerin,

– Varsa ilk defa sigortalı olarak çalışmaya başladığı tarihteki sağlık durumunu gösteren raporun,

– Erkek sigortalıların askerliğe başlayış ve terhis tarihlerini gösteren askerlik süresine ait belgenin varsa askerliğe elverişli olmadığına dair belgenin,

– Varsa sigortalının maluliyetine sebep olduğu ileri sürülen hastalığı ile ilgili daha önce başvurulan sağlık hizmeti sunucularından temin edilecek rapor, tıbbi belge ve epikrizlerin,

– Sigortalı hakkında daha önce Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu veya Kurum Sağlık Kurulunca verilmiş bir karar mevcut ise, bu kararın bir örneği ile dayanağı rapor ve tıbbi belgelerin bulunduğu dosyası ile birlikte değerlendirilmesi için Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kuruluna intikal ettirilmek üzere Kurum Sağlık Kuruluna gönderilir. Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulunda sigortalının durumu tekrar değerlendirilerek karar verilir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git