SSK Özürlü Emekliliği Ne Demektir?

SSK

SSK güvencesinde çalışanlar normal koşullarda emekli olmak için prim gün sayısını doldurmak zorundadır. Emekli olmak için kişinin sigortalı olma süresi ve emeklilik yaşını doldurması şartları aranır. Bu şartlardan biri uygun değilse emekli olunamaz.

Engeli olan çalışanlarda emeklilik için yaş şartı aranmaz. Bununla birlikte prim gün sayısı ve sigortalı olma süresi diğer çalışanlara göre daha kısadır.

SSK

Yasalara göre; herhangi bir nedenle doğuştan veya sonradan fiziksel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli düzeylerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal hayata uyum sağlama ve günlük ihtiyaçlarını karşılama zorluğu olan ve korunma, bakım, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilere özürlü ya da engelli denir.

Engellilik puanı % 40 tan fazla olanlar erken emekli olurlar. 1 Ekim 2008 de onaylanan yasa 1 Ekim 2008 den sonra ilk defa işe girenler için geçerlidir. Sigortalılık çalışarak ya da isteğe bağlı gerçekleşebilir.

Engellilik puanı % 40-49 arasında olanlar 18 yıl sigortalı ve 4680 gün prim ödemeleri koşulu ile emekli olabilirler.

Engellilik puanı % 50-59 arasında olanlar 16 yıl sigortalı ve 4320 gün prim ödemeleri koşulu ile emekli olabilirler.

Engellilik puanı % 60 ve üzeri olup malullük aylığı alamayanlar ise 15 yıl sigortalı ve 3960 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigorta primi bildirilmesi kaydı ile yaşlılık aylığı alabilirler.

SSK

Özürlü emeklilik için engelli olan çalışanlar tam teşekküllü devlet hastanelerinden aldıkları sağlık raporu ile bedensel engellerini resmi belge ile SSK’ya bildirirler. 1 Ekim 2008 yılı öncesinde çalışmaya başlayan engelliler için sigortalılık süresi ve prim gün sayısı kademeli olarak belirlenmiştir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git