Toptan Yaşlılık Ödeme

Toptan Yaşlılık Ödeme

Yaşlılık ödeme ya da ölüm neticesi toptan bir şekilde ödeme ile ihya işlemleri tertibi sağlanabilir. Kanun maddesi 5510 sayı ile otuz birinci ile otuz altıncı maddeleri ve geçici beşinci maddesinde bunun için tertip edilmiştir. Yaşlılık ödemesi ya da diğer deyimle toplam ödeme almaya kimler hak eder?

Yaşlılığa bağlı yapılan toptan ödemenin yapılabilmesi için bir takım kanun maddeleri tertip edilmiştir. Yaşlılık ya da ölüm ile neticelenen hallerde, 4a ile 4b kapsamına giren sigortalılara ödeme gerçekleştirilir. Ne kadar bir meblağ alınır ve kimin alacağı gibi suallerin yanıtı aşağıdadır.

Toptan Yaşlılık Ödeme

Yaşlılık ödeme durumunu hak eden, toplam ödeme almayı hak edenlerin öncelikle çalıştıkları işten ayrılmış olmaları gerekmektedir. Yaşlılık ödemesi için işyeri kapatılması da hak etmek için geçerli bir sebep olmaktadır. Kanun maddesinin yirmi sekizinci maddesi 2. fıkrası a bendi uyarınca izah edilen, erkek ve bayan çalışanlara dair yaş koşullarını dolduran ancak malullük ile yaşlılık maaşı bağlanması hakkı elde edemeyen sosyal sigortalı çalışanları kapsamaktadır. Böylesi şartlara haiz olanlar bu haklarını kullanabilmektedir.

Kimlerin alacağı sorusuna cevaben ise, eğer kişi 4a kapsamında çalışan sigortalı işçilerin işlerinden ayrılmalarının akabinde bu hakkı elde ederler. Eğer kişi 4b kapsamında çalışan sigortalı işçilerin de işyerlerinin kapatılması neticesinde hak ederler. Bu hak edişlerin akabinde ise kurum tarafından hazırlanan bir tahsis talep belgesi ile beyan taahhüt evrakını da tedarik ederek ilgili birime müracaat etmeleri gerekmektedir.

Toptan Yaşlılık Ödeme

Yaşlılık ödemesi için toplam ödeme miktarı, sigortalı işçinin 4a bağlamında olması halinde, gerek kendisinin gerekse de patronunun, 4b bağlamında olması halinde ise malullük ile ölüm ve Yaşlılık ödeme miktarı yatırılan primlerin her bir yıla dair tutarının yüzde yirmisi olarak ödenir.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git