Yetim Aylığı Kimlere Bağlanır?

Yetim aylığı, kadın yada erkek fark etmeksizin, sigortalı olan kişinin vefat etmesi üzerine, geride kalan eş ve çocuklarına ödenek verilmesi anlamına gelir. Eşe verilen ödemeye dul aylığı çocuklara verilen ödemeye ise yetim aylığı adı verilir. Kız yada erkek çocukların hepsine yetim aylığı bağlanabilir. Ancak erkek çocuklar için istisnai bir durum söz konusudur. Erkek çocuklar normal şartlar altında 18 yaşına kadar, orta öğretime devam eden erkek çocuklar 20 yaşına kadar, yüksek öğrenime devam eden erkek çocuklar ise 25 yaşına kadar bu ödeneği alabilirler. Kız çocuklarında ise bu durum oldukça farklıdır. Kız çocukları evlenene kadar yada sigortalı ir işte çalışmaya başlayana kadar yetim aylığını almaya devam ederler.

Yetim aylığı nasıl hesaplanır?ssk

Yetim aylıkları hesaplanırken, ölen kişinin maaşının %75’i esas alınır. Eğer ölen kişi arkasında bir eş bir de çocuk bırakmış ise maaşının %75’lik kısmına karşılık gelen rakam, eş ve çocuk arasında paylaştırılır. Buna göre, bu miktarın %50’si eşe dul aylığı olarak bağlanırken kalan %25’lik kısım çocuğa yetim aylığı olarak bağlanır.

yetim-ayliklari

Yetim aylığı hak sahipleri kimlerdir?

Yetim aylığına bağlanabilmek için hak sahipleri mutlaka çocuklar olmalıdır. Erkek veya kız çocuklar yetim aylığına hak kazanırlarken dul aylığında durum biraz farklıdır. Eğer ölen kişinin anne yada babası varsa, dul aylığında bu kişiler de hak sahibi olabilirler.

Yetimlere aylık bağlanabilmesi için ölen kişinin çocuklarının, yetim aylığı belgesi edinerek doldurmaları ve bu belge ile bulundukları il veya ilçelerdeki sigorta müdürlüklerine talepte bulunmaları gerekir. Eğer talep olmazsa, herhangi bir ödeme yapılması söz konusu olamaz. Yetim aylığına bağlanma süresi ise sigortalının ölüm tarihinden bir sonraki ay başında başlamaktadır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.

Sayfa başına git